Sofia Westergren - Moderat.
Landsbygdspolitiker, vill att hela Sverige ska leva!

Riksdagens första frågestund i den här mandatperioden. Frågan ställs till ansvarigt statsråd om varför tågen inte går i tid?

Fru Talman

Järnvägen utgör tillsammans med vårt vägnät själva ryggraden i det svenska tranportsystemet. Varje dag är hundratusentals människor och företag beroende av fungerande och effektiva tågtransporter. För att fler ska välja tåget och därmed minska utsläppen måste människor kunna lita på att tågen kommer och går i tid.

Det är därför mycket oroande att förseningarna på järnvägen ökade kraftigt förra året. Det slår mot jobb och konkurrenskraft i hela Sverige.

Statsrådet svarande om satsningar på 700 miljoner. Tyvärr hade Talmannen tagit bort replikmöjligheten pga tidsbrist så frågan om finansiering för investeringarna får vänta till nästa gång.

Senaste nyheterna

Bor med min stora familj på en hästgård.

Som småbarnsmamma och egenföretagare har jag ett brett perspektiv på tillvaron.

Jag vet hur viktigt det är att kärnverksamheterna vård, skola och omsorg prioriteras och fungerar. Samtidigt måste fokus vara att attrahera såväl människor som företag till Stenungsund. Alla behövs för att skapa en hållbar tillväxt.

Mina politiska hjärtefrågor

  • Näringslivet är grunden till välfärden. Det är med intäkter allt kan starta.
  • Infrastruktur och samhällsbygge. Det är viktigt att både människor och gods kan förflytta sig. För landsbygden är bilen en viktig del.
  • Miljö och landsbygd. Hela landet ska leva!
  • Respekt för varje skattekrona

Varje krona som går till bidrag istället för till arbete är en förslösad krona. Att synliggöra och motverka slöseri är en överordnad uppgift. Jag är moderat i hjärta och själ och vill inte ha en stor statlig förvaltning med byråkrati som bara sväller och sväller. Sverige har världens högsta marginalskatt och det är inte att respektera varje skattekrona!

Jag är visionär som gärna ser möjligheter överallt, samtidigt är jag ekonom i botten och vet vikten av att ha ordning på ekonomin i allt som görs. Med omsorg om människor samt fokus på styrkan och viljan hos individer och företag vill jag att vi tillsammans skapar ett starkt och sunt Sverige!

Tacksam för alla frågor