Sofia Westergren - Moderat.
Landsbygdspolitiker, vill att hela Sverige ska leva!

Företagaren och entreprenören Ann-Sofie Hermansson och jag har idag haft ett videosamtal med 15 lokala företagare från olika branscher. Samtal om hur de har det i coronakrisen och hur de ser på framtiden. Värdefulla inspel som jag tar med mig till Riksdagen och finansutskottet. Hur ska politiken förstå företagarens risker, sömnlöshet,...
Ett privilegium att arbeta i finansutskottet under Elisabeth Svantessons ledning. Som grädde på moset är jag ersättare i skatteutskottet med Niklas Wykman som gruppledare. Två suveräna ledare! Elisabeth Svantesson har i en mycket krävande tid klivit fram och tagit ansvar för Sverige. Med genomarbetade förslag som bottnar i förståelse för hur ekonomin och...
Kom till Stockholm i måndags, efter en telefonkonferens med partigruppen om nytt läge för Sveriges riksdag. Istället för 349 ledamöter så är det endast 55 pers som ska tjänstgöra i votering. För moderaterna så ändras det från 70 till 11 tjänstgörande ledamöter. Nu är riksdagen satt i krisläge och...
Just nu kämpar hjältarna i vården över hela landet för att behandla drabbade av coronaviruset. 💙 Visa ditt stöd och underlätta deras arbete genom att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Känner oro för hur vårdslösa politiska beslut slår mot svenska företag. Utvecklar detta i slutet av inlägget men först en presentation av vilka företag som vi fick äran att träffa idag. Svenska LCV-Föreningen, en förening som organiserar företag som sysslar med lätta lastfordon, max 3,5 ton. Föreningen inkluderar bland annat...
De skärpta reglerna av miljölagen innebär att bensinstationer över hela landet senast den 1 juli 2022 måste ha anpassat sig till de nya kraven. Det brådskar alltså med ombyggnaderna. De stora kedjorna som Circle K, Preem, OKQ8 och St1 redan gjort avsättningar och investerar löpande i sina drivmedelsanläggningar. Men...
Idag träffas alla partier för att diskutera framtidens invandringspolitik. Situationen i Turkiet gör Moderaternas krav i utredningen extra viktiga: Det som utredningen nu måste ägna sig åt är bland annat de ingångsvärden som Moderaterna presenterade inför utredningen och som vi återkommande har lyft sedan utredningens arbete påbörjades. Det handlar om tre centrala...
Sveriges flyktingsituation 2015 får aldrig upprepas! När Turkiets president nu öppnar gränsen mot Europa för migranter måste Sverige och EU agera för att skydda gränsen. För att skydda Europas gränser vill vi: ✅ Skicka svensk personal, t.ex. gränsvakter, som hjälper till med bevakningen av EU:s yttre gräns ✅ Skicka resurser till Grekland och Bulgarien via...
Hela gänget som genomförde resan till Polen i Överlevande Max fotspår.
Arrangör: Forum för levande historia En resa som betyder mycket och väldigt berikande för livet. Resan tog oss till platserna Auschwitz, Birkenau och Treblinka, men det var historien och människorna som var det centrala. Försökte förstå detaljerna som gjorde att Max Safir, idag 93 år trots alla odds överlevde. Att medvetandegöra...
En bred satsning görs nu av politiker, näringsliv och kommuner för att få fram resurser för en utbyggnad av Bohusbanan mellan Uddevalla och Göteborg. En utredning om den totala samhällsnyttan av en dubbelspårsbana visar att vinsten är 21 miljarder totalt. Under onsdagen arrangeras ett halvdagseminarium i Stockholm om Bohusbanan och...
Idag är det den internationella kvinnodagen, något som behöver uppmärksammas. De höga drivmedelspriserna ökar gapen mellan landsbygd och stad och slår värst mot kvinnorna som bor och är verksamma där. Många kvinnor arbetar i offentlig sektor, alla tider på dygnet, året runt. För att få ihop vardagen så är dessa...
Med blandade känslor åker jag till Stockholm. Efter en krävande men samtidigt spännande höst, var det behövligt att få umgås med nära och kära över julhelgerna. Det kändes lite oroligt att regeringsbildningen inte var klar. Folk var upprörda över att det tar tid, en del högljudda påstår att demokratin...
Foto: Johan Nilsson/TT
Riksdagens första frågestund i den här mandatperioden. Frågan ställs till ansvarigt statsråd om varför tågen inte går i tid? Fru Talman Järnvägen utgör tillsammans med vårt vägnät själva ryggraden i det svenska tranportsystemet. Varje dag är hundratusentals människor och företag beroende av fungerande och effektiva tågtransporter. För att fler ska välja...
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utbildningskraven på yrkeskompetensbevis för förare med lång körvana och yrkeskunskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yrkeskompetensbevis, YKB, infördes för att höja statusen på chaufförsyrket. Det ansågs också viktigt att yrkeskåren skulle ha en kontinuerlig utbildning...
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enhetlig vård och enhetligt stöd för kvinnor med foglossningsproblematik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Foglossning är ett fysiologiskt fenomen under graviditet då bäckenringens broskfogar under hormonernas inverkan mjukas upp och bäckenringens ben därmed lossar från varandra. Genom denna...
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är tydligt att västkusten behöver ha infrastrukturinvesteringar. Infrastrukturen är högt belastad och underhåll eftersatt. Det är en het arbetsmarknadsregion med stor tillväxt och...
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att helt slopa den icke-obligatoriska byggfelsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för färdigställandeförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Byggfelsförsäkringen...
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utförandet av den personliga assistansen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är drygt tjugofyra år sedan lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) klubbades igenom i riksdagen och förändrade livsvillkoren för många funktionshindrade i samhället. Istället för...
Sammanfattning Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för jobb och tillväxt i hela landet.För att det ska vara möjligt behöver både människor och företag ett hållbart ochkonkurrenskraftigt transportsystem man kan lita på. Moderaterna ökar resurserna till både vägunderhåll och järnvägsunderhållför bättre, förstärkta och säkrare kommunikationer i hela Sverige. Förslag till...
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en gränsöverskridande infrastrukturplanering med våra...
Sofia Westergren - Riksledamot
Riksdagen har granskat en strategi från EU-kommissionen om automatisering och uppkoppling av fordon. Utgångspunkten i strategin är att rörligheten står inför ett vägskäl och att de uppkopplade och automatiserade fordonen kommer att förändra hur vi förflyttar oss. Ambitionen är att EU ska bli världsledande på området och därigenom göra...

Budget 2019

0
Riksdagen sa ja till reservanternas förslag till utgiftstak för 2019-2021, utgiftsramar för 2019 samt beräkning av inkomster i statens budget för 2019. Beslutet innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs. Brytpunkten blir 42 000 kronor istället för 40 600 kronor för 2019. Dessutom riktar riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om...
Moderaterna och Kristdemokraterna lägger fram en reformagenda i riksdagen, med utgångspunkt i Alliansens gemensamma politik – som vi föreslår blir statsbudget för 2019. Vi ser de överväganden som våra vänner i Centerpartiet och Liberalerna gör, och hoppas att de så snart som möjligt vill göra gemensam sak med oss. Samhällsproblemen har inte...
Riksdagen sa ja till reservanternas förslag till utgiftstak för 2019-2021, utgiftsramar för 2019 samt beräkning av inkomster i statens budget för 2019. Beslutet innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs. Brytpunkten blir 42 000 kronor istället för 40 600 kronor för 2019. Dessutom riktar riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om...