Svensk ridsport hotas om Socialdemokraterna och Miljöpartiet går vidare med utredning om övergödning. Att exempelvis endast använda en hage i tio år är inte rimligt, skriver riksdagsledamoten Sofia Westergren (M).

DEBATT. Utredningen om övergödning som Socialdemokraterna och Miljöpartiet låtit göra är ett hot mot ridsporten. Om förslagen i utredningen blir verklighet riskerar de att slå undan benen för svensk ridsport. Utredningen ger förslag på lagändringar och nya förordningar. En del saker i utredningen är relevanta, vilket hästägare gärna tar till sig medan andra delar är oklara och saknar stöd både i vetenskap och bland hästägare.

I dag finns det fler hästar än kor i Sverige och det är naturligt att fokus läggs på hästhållningen. Det finns cirka 350 000 hästar och alla stall med mer än två hästar inkluderas i förslagen. Syftet är att minska övergödningen som sker när det blir för mycket av vissa ämnen i naturen, men som all växtlighet behöver i lagom mängd.

Ämnena som utredningen fokuserar på är kväve och fosfor. Huruvida hästgödseln är en källa till övergödning behöver diskuteras och fakta som styrker frågan saknas i utredningen. Om det skulle visa sig stämma så kan det inte vara problemet i hela landet eftersom hästhagarnas beskaffenhet, läge och användning varierar stort.

Avrinning mot Östersjön är utpekat som särskilt känsligt, men att belägga hela Sveriges yta med samma restriktivitet som mot Östersjön är inte rimligt. En hage som sköts genom betesputs, gräsharvning, mockning och balanserad användning behöver vissa år till och med få extra konstgödsel för att ge ett bra bete. Detta exempel visar att hästgödseln inte ens ger tillräckligt med näring för många gräshagar.

Ett bra förslag med utredningen är att arbeta för att hästgödseln bör ingå som gödning till bondens åkrar. Redan i dag mockas många hagar av hygienskäl. Hästar mår bättre av att det mockas så att de inte får i sig parasiter, eller så kan deras hovar och ben reagera på upptrampad, omockad mark. Ett sätt att göra gödseln mer attraktiv till jordförbättring kan vara att använda torv eller något annat strö som bonden vill ha på sin mark.

Tyvärr finns det några riktigt dåliga förslag och de upprör hästsverige mest:

  •  Utredningen föreslår att antalet hästar i en hage inte bör överstiga två till tre stycken i en hage per hektar.
  •  Hästar får inte vistas närmare än 10 meter till vattendrag.
  •  Hagar får endast användas och måste plöjas upp efter 10 år.

Att sätta en generell och nationell siffra på hur många hästar som får vara ute i en hage fungerar inte i praktiken, eftersom hur mycket och hur ofta hästarna är ute beror på saker som hur betet är och deras temperament.

När det gäller frågan avstånd för hästar till vattendrag och strandskydd skulle förslaget innebära att området mellan staket och vatten skulle växa igen, vilket skapar en konflikt mellan strandskyddets syfte att hålla stranden tillgänglig för allmänheten. Och att endast använda en hage i tio år är inte rimligt eftersom det tar många år innan gräsunderlag efter plöjning och nysådd blir bärkraftigt nog för att klara galopp och glädjeskutt av en stor häst på 500 kilo.

Om förslagen skulle bli verklighet riskerar de att slå undan benen för de flesta eller kanske till och med för alla Västra Götalands ridklubbar. Västra Götaland ligger havsnära med en mängd sjöar och vattendrag och de ligger långt ifrån Östersjön vars problem utredarens förslag huvudsakligen riktat in sig på.

Det pågår redan aktivt ett miljöarbete på flera ridklubbar. Till exempel har ridklubbarna från Stenungsund, Tjörn och Orust sökt och fått stöd från både Havsmyndigheten och från LOVA, lokala vattenvårdsprojekt, för åtgärder som minskar övergödningen.

Stenungsunds ridklubb, där var fjärde tjej i åldern 6-16 år sett till klubbens närområde rider på ridklubben, har fått LOVA-bidrag med 1,7 miljoner kronor för aktiva åtgärder. De har flyttat hästhagar för att skapa en så kallad näringsfälla och de har dränerat hagar där vattnet leds genom en växtbuffert som skapats. Arbetet är ett lysande exempel på hur man med information, kunskap och finansiering kan nå bra resultat till gagn för miljön utan ytterligare pålagor.

Det är viktigt att hästsverige opponerar sig mot utredningen med sakargument från verkligheten för att frågan om övergödning ska få en mer balanserad syn och som blir till nytta för miljön och inte slår undan benen på hästsverige.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.