En bred satsning görs nu av politiker, näringsliv och kommuner för att få fram resurser för en utbyggnad av Bohusbanan mellan Uddevalla och Göteborg. En utredning om den totala samhällsnyttan av en dubbelspårsbana visar att vinsten är 21 miljarder totalt.

Under onsdagen arrangeras ett halvdagseminarium i Stockholm om Bohusbanan och förbindelserna mellan kontinenten och Oslo där riksdagsledamöterna Sofia Westergren (M) från Stenungsund, Magnus Jacobsson (KD) från Uddevalla och Kennet Forslund (S) från Kungälv deltar tillsammans med representanter för kommunerna längs banan samt Handelskammaren, Företagarna och representanter för norska kommuner, skånekommuner och även från Deutsche Bane i Tyskland.

Riksdagsledamoten Sofia Westergren (M) säger att utbyggnaden av Bohusbanan är en nyckelfråga för att få en samhällsekonomisk utveckling av stråket mellan Uddevalla och Göteborg och då behövs dubbelspår på banan:

– Det här är en mycket viktig fråga som vi vill lyfta uppe i Stockholm gemensamt då risken nämligen är att den stora satsningen på höghastighetstågen riskerar att stoppa all annan utbyggnad av järnväg i landet och inte minst i Västra Sverige.

Hon konstaterar att den rapport som Västsvenska Handelskammaren tagit fram tydligt visar vilka positiva effekter en dubbelspårsutbyggnad mellan Uddevalla och Göteborg har och det är sagt att efter utbyggnaden av banan mellan Göteborg och Borås kommer Bohusbanans utbyggnad.

Seminariet kallas 8 million city och samtliga riksdagspartier är inbjudna till hearingen om Bohusbanan. Vid seminariet presenteras alltså en rapport som konsultföretaget WSP gjort för Västsvenska Handelskammaren och som visar på nyttoeffekterna av en uppgradering av Södra Bohusbanan till dubbelspår.

Målen är dels 40 minuters restid mellan Uddevalla och Göteborg med dubbelspår, kvartstrafik mellan Uddevalla -Göteborg och Stenungsund-Göteborg i högtrafiktid samt halvtimmestrafik mellan Uddevalla och Göteborg och Stenungsund-Göteborg i lågtrafiktid.

Själva restidsnyttan beräknas till 17 miljarder totalt och så kallade fastighetsrelaterade nyttor som nyproduktion av bostäder och lokaler bedöms att öka marknadsvärdena i stråket Uddevalla- Göteborg med 7,6 miljarder kronor.

Bedömningen som gjorts har genomförts så att inga effekter av dubbelräkning uppstår men man konstaterar att förutom de 17 miljarderna bör nyttor som kopplas till arbetsresor justeras upp med 4 miljarder då det innebär ökade skatteintäkter för stat och kommun.

Till detta visar också rapporten att en satsning på dubbelspår på Södra Bohusbanan innebär att det på kort sikt skapas cirka 1100 nya årsarbeten under själva byggtiden. På längre sikt menar författarna att satsningen ger en samlad inkomstökning genom en bättre regional marknad med 14 miljarder kronor.

– Vi ser det som mycket viktigt att belysa och visa på de positiva samhällslekonomiska effekter som en satsning på Bohusbanan skulle få, konstaterar Sofia Westergren som också är ledamot av trafikutskottet.

Utbyggnad Bohusbana med dubbelspår
Total samhällsvinst: 21 miljarder varav:
Nytta kortare restider för företag och hushåll:17 miljarder
Ökade skatteintäkter: 4 miljarder.

Övrigt:
Nya jobb på kort sikt: 1100
Ökade intäkter växande regional marknad: 14 miljarder
Ökade fastighetsvärden längs banan: 7,6 miljarder
Investering banan översiktligt beräknad 2017: 9,3 miljarder
Investering början av 2030-talet: 14 miljarder (+ 4,7 miljarder)
Samhällsekonomisk investering totalt: 19 miljarder (förluster skattefaktorn 5 miljarder)
Sammantaget bedöms investeringen samhällekonomiskt lönsam i rapporten
Källa: Rapport Västsvenska Handelskammaren
och Lokaltidningen STO https://lokaltidningensto.se/nyheter/miljardvinster-pa-utbyggd-bohusbana/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.