Mitt jungfrutal i den allmän politiska debatten i Riksdags kammaren

Fru talman! Näringslivet är grunden för vår välfärd. Transportbranschen är en viktig del av näringslivet och är blodomloppet som får samhället att fungera. Jag har varit en del av denna bransch både som åkare och som chaufför. Nu är det dags att leverera kloka politiska beslut. I dag råder det inte konkurrens på lika villkor mellan svenska och utländska åkerier. Den svenska konkurrenskraften måste stärkas.

Fru talman! Polisen verkar inte ha de effektiva verktyg som behövs för att lagföra brott som utländska bilar och åkerier begår i vårt land. Man kan använda sig av klampning, ett slags hjulboja, för att kvarhålla fordon till dess att böterna är betalda. Men polisen måste låsa upp hjulbojan redan efter 36 timmar, vilket möjliggör att bilen kan köras iväg. Den tidsgränsen måste bort. Hjulbojan behöver sitta till dess att böterna är betalda och inte till dess att 36 timmar har gått.

Om regler varken efterföljs eller kontrolleras får det förödande konsekvenser. Det blir laglös verksamhet där utländska chaufförer och åkerier kan begå brott ostraffat. Brott mot cabotageregler erkänns men lagförs ändå inte. Chaufförer måste stjäla diesel för att kunna resa hem igen. Och chaufförer bor och lever i sina lastbilar utan skälig ersättning.

Det behövs fler poliser och trafikpoliser som tar bort de olagliga åkerierna från våra vägar. Vi vill ha tryggare vägar och en åkerinäring med lika villkor!

Tydligare beställaransvar behövs. Även ansvaret från beställarna måste skärpas. Priserna måste vara rimliga vid upphandling. Annars riskerar seriösa företag att slås ut av de oseriösa.

Tolkningen av kör- och vilotider behöver verkligen ses över. Det är svårt att klara de strikta kör- och vilotiderna, och om man bryter mot dessa riskerar både chauffören och åkeriet höga böter och påföljder. Detta skapar stress. Vi har en verklighet med vägbyggen och trafikstockningar. Parkeringar byggs om till trafikkontrollplatser, och rastplatserna blir allt färre. När chauffören kommer fram till sin parkering är den ofta upptagen.

Danmark har en mjukare syn och en acceptans för en mindre tidsavvikelse. Kanske kan Sverige kopiera detta, för att minska stressen på våra vägar?

Det borde vara en självklarhet med lika för alla. Det borde vara en självklarhet att alla lastbilar, oavsett ursprungsland, ska betala trängselavgift, omfattas av miljözoner och betala böter. Tyvärr är det inte på det sättet i dag.

Fru talman! Näringslivet är den enda grunden till vår välfärd, och transportbranschen är en viktig del i samhällets blodomlopp.

(Applåder)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.