Integration

Idag dröjer det åtta år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har vidgats. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Integrationsproblemen är vår tids ödesfråga. Sverige behöver en fungerande integration. Det handlar om jobb, språk och att ställa krav.

Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Men Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi har konstaterat att vissa hushåll (till exempel nyanlända) kan förlora ekonomiskt på att någon i familjen faktiskt tar ett jobb. Det måste förändras.

I Sverige talar man svenska. Språket är nyckeln till det svenska samhället – till jobb och egen försörjning. Det ger också bättre möjligheter för varje person att utöva sina demokratiska rättigheter och följa eller delta i den offentliga debatten. Därför behöver grundläggande kunskaper i svenska vara ett krav för såväl uppehållstillstånd som medborgarskap.

Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller sjukvård. Därför behövs fler vägar till jobb, jämte krav på kvalificering till den svenska välfärden.

  • Bidragstak – så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
  • Språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
  • Utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning.
  • Inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska.
  • Inför inträdesjobb, en lärlingsanställning för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna att anställa.
  • Tredubbla RUT-avdraget så att fler enklare jobb att växa fram.
  • Snabbare möjlighet till medborgarskap vid arbete och egen försörjning.
  • Full tillgång till svenska bidragssystem ska ske genom arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige