Sossarnas politiker har helt andra krav på oss övriga medborgare än sig själv!

Kolla journalisten och författaren Rebecca Uvells redogörelse i fjol om sossarnas ekonomiska förehavanden, inte minst när det gäller skattemoral från EU inkomster.

Medienes ansvar/dobbeltmoral!