Carl Bildt

- hur du ska rösta och varför!

Den rödgröna regeringen har varit en svag regering som i viktiga frågor fört oss åt fel håll. Dess hetsande mot valfrihet i välfärden och dess ständiga vilja att höja skatter försämrar för oss långsiktigt.

Att rösta på Sverigedemokraterna är otänkbart. Men det är också en röst kastad i sjön. Viktigt är att rösta på den statsminister och regering du vill ha. Jag tänker rösta på Ulf Kristersson och en alliansregering.

Det handlar också om den politik som behövs. Och jag sammanfattar det i tio punkter.

 1. Moderaterna har alltid varit det främsta partiet för frihet för individer, familjer och företag. För oss är samhället mycket mer än bara staten och det offentliga.
 2. Ansvarsfull ekonomisk politik är grunden för jobb och välfärd. Det handlar om bästa möjliga förutsättningar för gamla och nya företag. I dessa – den digitala omvandlingens – tider är det viktigare än någonsin.
 3. Valfriheten i välfärden är viktig. Föräldrar och individer vet själva vad som är bäst. Det är djupt störande att Socialdemokraterna styrt in på vänsterkurs mot valfrihet och företagande i välfärden. Många kommer att drabbas.
 4. Moderaterna har alltid varit partiet för lag och ordning, också i tider när detta inte var populärt. Statens grundläggande uppgifter får inte äventyras.
 5. Arbete skall alltid löna sig mer än bidrag. Och skatter på inkomster och företagande skall begränsas – arbete och företagande skall uppmuntras.
 6. Krav, kvalitet och kunskaper i skolan är avgörande för barns och ungdomars framtid. Resurser till högre utbildning och forskning. Europeiskt och internationellt samarbete.
 7. Ett starkt försvar i ett starkare nordiskt, europeiskt och atlantiskt samarbete. Ett nytt cyberförsvar för att skydda vårt samhälle och vår ekonomi.
 8. Ett Sverige med röst och inflytande i det europeiska samarbetet i EU. Klimat- och migrationsutmaningarna kräver ett starkare samarbete. Ett splittrat Europa blir ett farligare Europa i en farligare global tid. Ensam är svag.
 9. En anständig och realistisk flyktingpolitik. En långt starkare integrationspolitik. Mångfalden har berikat Sverige.
 10. Moderaterna är ett parti som kan bära ansvar. Vi förde Sverige in i EU, gav vår ekonomi en ny start, sänkte skatter, breddade valfriheten och klarade den globala finanskrisen. Nu gäller det integrationen, välfärden och våra europeiska och globala samarbeten.

Jag är hoppfull om Sveriges framtid. Vi är ett land av enorma möjligheter. Vi är ett bra land som är värt en bättre regering.

Släng inte din röst i sjön! Rösta på den statsminister och den regering du vill att Sverige skall ha de kommande fyra åren.

Carl Bildt (M)
tidigare statsminister och partiledare

.

1 KOMMENTAR

 1. I fjol höst var jag på Cypern och mötte bland annat Cleopatra Kitti, en mycket intressant kvinna som bl.a. var medlem av Arab International Women’s Forum. Under lunchen kom det fram att jag bodde i Sverige och hon frågade genast om jag kände Carl Bildt. Något jag inte gjorde personligen, men att jag visste väl vem han var. Cleopatra hadde jobbat med Bildt i International Advisory Council of the International Crisis Group och omtalade honom i mycket rosande ordalag med några spännande historier. Då jag frågade varför vi i Sverige inte hade hört om detta svarade hon att det var inte något som Bildt gjorde något väsen av…
  Respect!
  Thor Pettersen

Comments are closed.