Integration

Integration

Idag dröjer det åtta år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har vidgats. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Integrationsproblemen är vår tids ödesfråga. Sverige behöver en fungerande integration. Det handlar om jobb, språk och att ställa krav.

Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Men Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi har konstaterat att vissa hushåll (till exempel nyanlända) kan förlora ekonomiskt på att någon i familjen faktiskt tar ett jobb. Det måste förändras.

I Sverige talar man svenska. Språket är nyckeln till det svenska samhället – till jobb och egen försörjning. Det ger också bättre möjligheter för varje person att utöva sina demokratiska rättigheter och följa eller delta i den offentliga debatten. Därför behöver grundläggande kunskaper i svenska vara ett krav för såväl uppehållstillstånd som medborgarskap.

Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller sjukvård. Därför behövs fler vägar till jobb, jämte krav på kvalificering till den svenska välfärden.

  • Bidragstak – så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
  • Språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
  • Utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning.
  • Inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska.
  • Inför inträdesjobb, en lärlingsanställning för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna att anställa.
  • Tredubbla RUT-avdraget så att fler enklare jobb att växa fram.
  • Snabbare möjlighet till medborgarskap vid arbete och egen försörjning.
  • Full tillgång till svenska bidragssystem ska ske genom arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige

Att synliggöra och motverka slöseri är en överordnad uppgift. Jag är moderat i hjärta och själ och vill inte ha en stor statlig förvaltning med byråkrati som bara sväller och sväller. Sverige har världens högsta marginalskatt och det är inte att respektera varje skattekrona!

Har du några frågor ?

Skicka dom till mig…

    Följ den här länken för att komma till webbplatsens Integritetspolicy

Discover

Sponsor

Latest

Mitt jungfrutal i den allmän politiska debatten i Riksdags kammaren

Fru talman! Näringslivet är grunden för vår välfärd. Transportbranschen är en viktig del av näringslivet och är blodomloppet som får samhället att fungera. Jag...

Onsdag – Vaccination mot influensa!

Sjukvården kanske skulle göra studiebesök hos riksdagen hur man kan vaccinera så många som möjligt under en timma. En kö utanför där vi tidigare...

Registrering av och handel med upphovsrätt och immateriella rättigheter i Sverige

Mer pengar, snabbare - till upphovsrättsinnehavare... Det betyder att låtskrivare, till exempel, inte längre behöver vänta upp till 3 år för att få betalt. De...

Vakna, Sverige är på väg åt fel håll!

Idag är det den internationella kvinnodagen, något som behöver uppmärksammas. De höga drivmedelspriserna ökar gapen mellan landsbygd och stad och slår värst mot kvinnorna som...

Bohusbanan Motion 2018/19:1715 av Sofia Westergren m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan och tillkännager detta...