Utfrågningen

Ulf Kristersson är Sveriges mest populära partiledare.

Låt mig veta vad du tänker om utfrågningen eller poltiken.

Finns det någon fråga som du inte finner svar på?

Tveka inte, utan skicka den gärna till mig.